ข่าว/ประชาสัมพันธ์
Cinque Terre
วันเด็กแห่งชาติปีนี้ โรงพยาบาลนครินทร์ ขอเชิญน้องๆ
หนูๆร่วมเล่นเกมส์และจับรางวัลมากมาย ในวันเสาร์ที่
13 มกราคม 2561ระหว่างเวลา 09.00-14.00 น. ณ ชั้น 1
(ตึกเก่า) โรงพยาบาลนครินทร์ แล้วเจอกันนะคะเด็กๆ^^
Cinque Terre
นายแพทย์วิเชียร วิชานศวกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
นครินทร์มอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ แด่
นางจิตรา มะโนสงค์ ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร
และผังเมือง สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2561
Cinque Terre
3 มกราคม 2561 นายแพทย์วิเชียร วิชานศวกุล ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลนครินทร์ ได้มอบกระเช้าปีใหม่ พร้อมทั้ง
รับกระเช้าปีใหม่จากนายแพทย์สุทัศน์ วาณิชเสนี ผู้อำนวย
การโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

LINK ที่น่าสนใจ