ข่าว/ประชาสัมพันธ์


เชิญตรวจคัดกรองมะเร็ง #วันมะเร็งโลก
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม Digital Mammogram ราคา 1,980 บาท
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และตรวจเชื้อไวรัส เอชพีวี Thin Prepplus APTIMA HPV ราคา 1,620 บาท
เริ่ม 6 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2562
สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ประสานงานการแพทย์ (F1) 075-312800 ต่อ 2117 หรือศูนย์สุขภาพ 075-312800 ต่อ 1107,1116 Image

LINK ที่น่าสนใจ