heart เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพการมองเห็นทางอาชีวอนามัย
   ( Occupational Vision Tester )

Cinque Terre

         การตรวจวัดสมรรถภาพการมองเห็น (Vision Test ) หรือ การตรวจวัดสมรรถภาพสายตา เป็นการตรวจทางการแพทย์
อย่างหนึ่งที่มีความสำคัญในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ได้แก่ ตรวจวัดระยะการมองเห็น ลานสายตา ความสามารถใน
การจําแนกสี ทดสอบการมองเห็นของกล้ามเนื้อตาแนวนอน-แนวตั้ง ความคมชัดของสายตา สามารถคัดกรองสมรรถภาพ
ในคนทํางานที่มีความเสี่ยง หรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเฝ้าระวังโรคและตรวจเพื่อประเมินความพร้อมในการทํางาน
(Fitness to work) หรือความพร้อมในการกลับเข้าทํางาน (Return to work)ได้ศูนย์สุขภาพให้บริการทุกวัน เวลา 7.30-19.30 น.
สอบถามข้อมูลและนัดคิวการให้บริการล่วงหน้าได้ที่
075-312800,  075-450450-2 ต่อ1107 ,1113,1116 หรือ 2117

แอดไลน์ โรงพยาบาลนครินทร์ @nakharinhospital หรือ คลิ๊ก

LINK ที่น่าสนใจ