Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image capการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Cardiac echo: Echocardiogram)

           การตรวจ Echo มีประโยชน์มากในการประเมินการทำงานของหัวใจ การตรวจนี้สามารถบอกว่ากล้าม เนื้อหัวใจหนาเท่าใด หัวใจโตหรือไม่ กล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวดีหรือไม่ โรคหรือกลุ่มอาการทีการตรวจ

Echo ประโยชน์ของการตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงคือ

1. ประเมินการทำงานของหัวใจโดยการดู Ejaction fraction (ปริมาณเลือดที่บีบตัวออกแต่ละครั้งเมื่อเทียบกับปริมาณเลือดในหัวใจ)

2. ประเมินดูว่ากล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนมีการทำงานผิดปกติหรือไม่(regional Left ventricular function)

กลุ่มโรคที่จะตรวจด้วยคลื่นความถี่สูง

- ผู้ป่วยที่มีอาการบวมและหอบเหนื่อย อาการบวมเกิดจากโรคหัวใจ ตับ ไต โรคหัวใจที่ทำให้เกิดบวมได้แก่ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคลิ้นหัวใจ และโรคที่เยื่อหุ้มหัวใจ การใช้ Echo จะช่วยบอกว่าอาการบวมนี้เกิดจากโรคหัวใจหรือไม่

- ผู้ป่วยที่มาด้วยอาการของโรคหัวใจวายหัวใจวายเป็นภาวะที่บอกว่าหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายอย่างพอเพียงทำให้เกิดกลุ่มอาการและอาการแสดง การจะบอกว่วหัวใจวายเกิดจากโรคอะไรจะต้องใช้ echo ช่วยการวินิจฉัย ภาวะหัวใจวายอาจจะเกิดจากหัวใจบีบตัวไม่ดีเราเรียก systolic dysfunction เช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคหัวใจจากความดันโลหิตสูง ส่วนโรคหัวใจวายที่เกิดจากหัวใจคลายตัวไม่ดีเราเรียก dyastolic dysfunction เช่นโรคที่กล้ามเนื้อหัวใจหนา

            * Hypertrophic Cardiomyopathy โรคนี้กล้ามเนื้อหัวใจจะหนามากทำให้เกิดอาการหัวใจวาย

            * ดูหัวใจห้องขวา

การใช้เครื่อง Echocardiography ในการตรวจโรคเยื่อหุ้มหัวใจ
ประโยชน์ของการตรวจ echo มีดังนี้

1. ตรวจหาน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ pericardial effusion

2. ตรวจภาวะน้ำบีบหัวใจ cardiac temponade หมายถึงภาวะที่มีน้ำในช่องเยื่อหุ่มหัวใจมากจนกระทั่งเลือดไม่สามารถไหลกลับเข้าหัวใจ เกิดอาการหัวใจวาย

3. ตรวจหาความหนาของเยื่อหุ้มหัวใจ

4. ตรวจหาภาวะเยื่อหุ้มหัวใจไม่ขยาย constrictive pericarditis

การใช้เครื่อง Echocardiography ในการตรวจโรคเนื้องอกหัวใจ

สามารถตรวจหาเนื้องอกในหัวใจทั้งห้องบนและห้องล่างรวมทั้งเนื้องอกที่แพร่กระจายมาจากที่อื่น

การใช้เครื่อง Echocardiography ในการตรวจโรคหลอดเลือดแดง

โรคที่ได้ประโยชน์คือ

           * Aortic Aneurysm

           * Aortic Dissection

           * Aortic Intramural Hematoma

           * Aortic Rupture and Thoracic Degenerative Disease

           * โรคของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงปอด Pulmonary vein

1.การใช้ ehocardiography ในการตรวจผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ประโยชน์ช่วยในการวินิจฉัยว่า กล้ามเนื้อหัวใจหนาหรือไม่ เพราะผู้ที่มีกล้ามเนื้อหัวใจหนาจะมีผลสู้คนที่หัวใจปกติไม่ได้

2.ช่วยในการหา Ejaction

3.ประโยชน์ช่วยวินิจฉัยหัวใจวาย

4.ประโยชน์ในการหาโรคแทรกซ้อน เช่นเส้นเลือดหัวใจตับ

การใช้ ehocardiography ในการตรวจผู้ป่วยโรคเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ

           ผู้ป่วยที่มาอาการอ่อนแรงของแขนขามีสาเหตุใหญ่สมองประการคือ สมองขาดเลือด และเส้นเลือดสมองแตก ส่วนสมองขาดเลือดก็มีสาเหตุสองประการคืคเส้นเลือดตีบและมีลิ่มเลือดลอยไปอุดหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง สาเหตุของลิ่มเลือดนี้เกิดในหัวใจเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะโรคหัวใจดังต่อไปนี้

           * Mitral stenosis

           * Dilated cardiomyopathy

           * Left ventricular aneurysm

           * Atrial septal aneurysm

           * Left ventricular thrombus

           * Patent foramen ovale

           * Mitral valve prolapse

           * Aortic atheroma

           * Vegetation

           * Atrial septal defect

ผู้ป่วยที่หัวใจเต้นผิดปกติหรือมีอาการใจสั่น

           หัวใจเต้นผิดปกติหรืออาการใจสั่นอาจจะเกิดจากระบบการสร้างไฟฟ้าหัวใจหรือทางเดินไฟฟ้าในหัวใจ หรืออาจจะเกิดจากโรคหัวใจก็ได้ การใช้ echo เพื่อตรวจว่าหัวใจมีโรคหรือไม่ และเพื่อวางแผนในการรักษา การตรวจ echo จะมีประโยชน์มากในการตรวจหัวใจภาวะดังต่อไปนี้คือ atrial fibrillationหรือ flutter, re-entrant tachycardias, ventricular tachycardia, หรือ ventricular fibrillation. สำหรับผู้ที่มีการเต้นผิดปกติแบบ atrial หรือ ventricular premature beats. จะทำการตรวจในรายที่สงสัยว่าจะมีโรคหัวใจเท่านั้น หรือผู้ป่วยมีความกังวลมาก


เปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่    075-312800-6,  075-450450-2 ต่อ 2115,2116

แอดไลน์ โรงพยาบาลนครินทร์ @nakharinhospital หรือ คลิ๊ก


LINK ที่น่าสนใจ


   โรงพยาบาลนครินทร์
  jingle   61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ
ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

  jingle   075-312800-6 , 075-450450-2