บริการตรวจ ภาวะเสี่ยงหลอดเลือดแดงตีบแข็ง

และเส้นเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน

ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง เป็นภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดแดง ทำให้เกิดการสะสมของคราบไขมันที่ผนังหลอดเลือด

หลอดเลือดแดงเป็นตัวช่วยปั๊มและเป็นท่อนำอาหารและออกซิเจน ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย เมื่อไหร่ที่หลอดเลือดแดงมีภาวะแข็ง ความยืดหยุ่นของเส้นเลือดก็จะไม่ดี ต่อไปก็จะมีภาวะเส้นเลือดตีบ จนทำให้อวัยวะบางส่วนขาดเลือดไปเลี้ยง ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตได้ ถ้าเป็นอวัยวะที่สำคัญ เช่น หัวใจ สมอง

เมื่อมีการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงใหญ่ ก็จะเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ถ้าเป็นที่ขาในระยะเริ่มแรกก็จะมีอาการปวดน่องเวลาเดิน ถ้ามีการอุดตันรุนแรงก็จะมีอาการปวดมากผิวหนังม่วงคล้ำ เป็นแผลก็จะหายช้า ถ้ากลายเป็นเนื้อตายอาจจะต้องตัดอวัยวะนั้นทิ้ง

ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค

* เป็นโรคเบาหวาน

* มีภาวะไขมันในเลือดสูง

* มีภาวะความดันโลหิตสูง

* สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

* มีภาวะโรคอ้วน

* อายุที่มากขึ้น

* มีภาวะเครียด

การตรวจวินิจฉัย

ปัจจุบันทางการแพทย์สามารถตรวจวินิจฉัย ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยเครื่อง “ตรวจวัดความยืดหยุ่นเส้นเลือดแดง และสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วนปลาย” (CAVI & ABI)

ประโยชน์ของการตรวจ

1.แพทย์ใช้เป็นข้อมูลในการวินิจฉัยและรักษา

2.ผู้ที่ตรวจพบความผิดปกติ จะได้ปรับพฤติกรรมตนเองเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง

LINK ที่น่าสนใจ