Cinque Terre

ส่องกล้อง

การส่องกล้อง เป็นการตรวจที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถเห็นอวัยวะที่ส่องเข้าไปดูได้อย่างชัดเจน และสามารถส่องกล้องเข้าไปเพื่อทำหัตถการในการรักษาในโรคบางโรคได้ ในผู้ที่มีประวัติในครอบครัวเป็นมะเร็งอวัยวะบางส่วนการส่องกล้อง ก็จะเป็นการตรวจเพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยเพื่อติดตามภาวะของโรคที่จะเกิดขึ้น

การส่องกล้องของโรงพยาบาลนครินทร์

1.การส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น(GASTROSCOPE ,EGD)

2.การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ( COLONOSCOPE)

3.การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินหายใจส่วนบน ( BRONCHOSCOPE)

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 075-312800 หรือ ต่อ2117 หรือ2123การส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น
( GASTROSCOPE ,EGD )

เป็นการใช้กล้องที่มีท่อขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ปรับโค้งงอได้ ที่ปลายกล้องจะมีเลนส์ขยายภาพ ใส่เข้าไปทางปากลงไปในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ส่งภาพมาที่หน้าจอให้ผู้รับบริการและญาติดูได้และจะบันทึกภาพไว้ให้ผู้รับบริการทุกราย

ผู้ที่ควรรับการตรวจ

- มีภาวะกลืนอาหารลำบาก

- ปวดท้องจุกแน่นลิ้นปี่

- อาเจียนเป็นเลือด,ถ่ายอุจจาระสีดำ

- เบื่ออาหาร , น้ำหนักลด

ประโยชน์ของการตรวจ

- เพื่อการวินิจฉัยดูว่ามีความผิดปกติของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้น อย่างไรบ้าง เช่นมีภาวะ ตีบ อุดตัน มีแผลอักเสบ เลือดออก เส้นเลือดแตก

- กรณีพบแผลหรือ เนื้องอก แพทย์จะพิจารณา ตัดชิ้นเนื้อออกมาส่งตรวจ

- กรณีพบจุดเลือดออก แพทย์อาจจะฉีดยาห้ามเลือด หรือใช้การจี้เพื่อห้ามเลือด

การเตรียมตัวและขั้นตอนการตรวจ

- งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนตรวจ

- กรณีมีฟันปลอมที่ถอดได้ ให้ถอดออก

- ก่อนส่องกล้องจะให้อมยาชา และพ่นยาชาที่คอ แพทย์อาจจะพิจารณาให้ยาลดน้ำลาย น้ำเมือก

- แพทย์จะใส่สาย เข้าไปในกระเพาะอาหาร ใช้เวลาในการตรวจประมาณ 20-30 นาที

- งดน้ำ งดอาหารจนรู้สึกว่าไม่มีอาการชาในคอ ถึงจิบน้ำและรับประทานอาหารได้

ควรมีญาติมาด้วยเพื่อมารับฟังและดูผลการตรวจ

กรณีมีประกันชีวิต ให้นำบัตรประกันชีวิตมาด้วยเพื่อทางโรงพยาบาลจะได้ตรวจสอบสิทธิ์การเบิกให้ท่านการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ( COLONOSCOPE)

การส่องกล้องเพื่อตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โดยการใส่สายที่เป็นท่อขนาดเล็ก ที่มีความยืดหยุ่นโค้งงอได้เข้าไปทางทวารหนัก ที่ปลายกล้องจะมีเลนส์ที่ขยายภาพได้ส่งภาพมาที่หน้าจอ ให้สามารถมองเห็นผนังลำไส้ได้อย่างชัดเจน ภาพที่เห็นตั้งแต่ทวารหนักลำไส้ใหญ่ และลำไส้เล็กส่วนปลาย

ผู้ที่ควรรับการตรวจ

- ท้องผูกสลับท้องเสียเป็นประจำ อุจจาระมีมูก หรือเลือดปน

- มีอาการแน่น อึดอัดท้อง ท้องอืด ปวดท้องเป็นประจำ

- ครอบครัวมีประวัติมะเร็งลำไส้

- มีก้อนในท้อง น้ำหนักลด ซีด อ่อนเพลีย

- ผู้ที่มีอายุเกิน 50 ปี

สิ่งที่สามารถตรวจพบได้

- ริดสีดวงทวาร

- ลำไส้อักเสบ

- ติ่งเนื้อ

- ถุงโป่งจากลำไส้ใหญ่ (Diverticulum)

- เนื้องอก

การเตรียมตัวและขั้นตอนการตรวจ

- เข้ามาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนครินทร์ เพื่อนัดวันตรวจ และรับคำแนะนำ

- 3วันก่อนตรวจ งดอาหารที่มีกากมาก เช่น ผัก ผลไม้ ข้าวกล้อง

- 1วันก่อนตรวจ รับประทานอาหารเหลวใส เช่น น้ำซุปใส น้ำหวานใส น้ำผลไม้

- คืนก่อนมาตรวจ ให้กินยาระบายที่ทางโรงพยาบาลจัดให้

- งดน้ำ งดอาหาร 8 ชั่วโมงก่อนตรวจ

- ก่อนตรวจแพทย์จะให้ยาเข้าทางหลอดเลือดดำ เพื่อให้ผู้ตรวจรู้สึกผ่อนคลายและทำให้ง่วงนอนหรือหลับ

- ใช้เวลาในการทำประมาณ 30-45 นาที

- กรณีผู้ป่วยนอกหลังทำเสร็จ จะต้องนอนพักในโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการประมาณ 2 ชั่วโมง

- ห้ามขับรถเองหลังตรวจเสร็จ

ควรมีญาติมาด้วยเพราะผู้ตรวจจะยังมีอาการมึนงงจากฤทธิ์ยาหลังการตรวจ

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 075-312800 หรือ ต่อ2117 หรือ2123การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ( BRONCHOSCOPE )

เป็นการตรวจโดยการใส่สายเล็กๆ ที่มีความยืดหยุ่นได้ เข้าไปทางจมูก หรือปาก ที่ปลายสายจะมีเลนส์ที่ขยายภาพได้ส่งภาพมาที่หน้าจอ

ประโยชน์ของการตรวจ

- หาสาเหตุที่ทำให้เกิดหลอดลมอุดตัน หรือปอดแฟบ

- ดูว่ามีสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจหรือไม่ และนำสิ่งแปลกปลอมออก

- หาจุดเลือดออกกรณีไอออกมาเป็นเลือด

- ดูดเสมหะออกจากหลอดลมเพื่อส่งตรวจหรือตัดชิ้นเนื้อออกมาส่งตรวจ

การเตรียมตัวและขั้นตอนการตรวจ

- เข้ามาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนครินทร์

- กรณีแพ้ยา กินยาต้านการแข็งตัวของเลือด หรือยาควบคุมความดันโลหิตอยู่ให้แจ้งแพทย์ทราบ

- งดน้ำและอาหาร 6-8 ชั่วโมงก่อนตรวจ

- กรณีมีฟันปลอมที่ถอดได้ ให้ถอดออก

- ก่อนใสสายเข้าทางจมูก หรือปาก จะมีการพ่นยาชาให้รู้สึกชาก่อน

- แพทย์จะใส่สายที่มีการหล่อลื่นยาชาที่ปลายสายเข้าไปตรวจดูหลอดลมถึงหลอดลมขั้วปอด

- กรณีพบเนื้องอก แพทย์อาจจะพิจารณาตัดชิ้นเนื้อออกมาส่งตรวจ

- หลังตรวจเสร็จ จะให้นอนสังเกตอาการประมาณ 1 ชม.

- งดน้ำ งดอาหารจนรู้สึกว่าไม่มีอาการชาในคอ ถึงจิบน้ำและรับประทานอาหารได้

กรณีมีประกันชีวิต ให้นำบัตรประกันชีวิตมาด้วยเพื่อทางโรงพยาบาลจะได้ตรวจสอบสิทธิ์การเบิกให้ท่าน

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 075-312800 หรือ ต่อ2117 หรือ2123

LINK ที่น่าสนใจ