jingle การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
การส่องกล้องผ่าตัดทางศัลยกรรม Cinque Terre
Cinque Terre

 การส่องกล้องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ
(URSL)

            นิ่ว มีลักษณะเป็นก้อนแข็งคล้ายก้อนกรวดเกิดจากการตกตะกอนหรือตกผลึกของหินปูนหรือเกลือแร่ในร่างกาย ซึ่งนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ ประกอบไปด้วยนิ่วในไต นิ่วในท่อไต นิ่วในท่อปัสสาวะและนิ่วในกระเพาะปัสสาวะซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ คือกรรมพันธุ์ อายุ เพศ อาหารที่รับประทาน ปริมาณน้ำที่ดื่ม ยาที่รับประทานรวมถึงภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะและความผิดปกติทางกายวิภาคของระบบทางเดินปัสสาวะ
            อาการของผู้ป่วยนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ
        – มีอาการปวดที่บริเวณบั้นเอวหรือบริเวณท้อง ซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งของนิ่ว
        – มีปัสสาวะเป็นเลือด
        – มีปัสสาวะแสบ, ขัด, ปัสสาวะลำบาก
        – มีไข้
        – มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน
        – ปัสสาวะไม่ออก กรณีเป็นนิ่วบริเวณท่อปัสสาวะ้
        – ไม่มีน้ำปัสสาวะ กรณีที่มีภาวะอุดตันของไตอย่างรุนแรงทั้งสองข้าง

 การเตรียมตัวก่อนการส่องกล้องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ

- เข้ามาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินปัสสาวะที่โรงพยาบาลนครินทร์และรับคำแนะนำ
- ควรรับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย
- งดน้ำและอาหาร8ชั่วโมงก่อนการส่องกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ
- ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
- ไปรับการรักษาอย่างต่อเนื่องตรงตามวันนัด
- หากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวที่ต้องรับประทานยาเป็นประจำให้นำยามาโรงพยาบาล

 การดูแลตนเองหลังการส่องกล้องผ่าตัดนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ

- นอนพักและดื่มน้ำมากๆ อาการจะดีขึ้นและหายไปใน 1-2 วัน
- งดการทำงานหนักประมาณ 1 - 2 วันโดยเฉพาะช่วงที่ปัสสาวะเป็นสีแดง
- ดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 3 - 4 ลิตรต่อวัน เพื่อให้มีปัสสาวะมากๆ เพื่อที่น้ำจะช่วยพัดพาเศษนิ่วที่แตกแล้วให้หลุดออกมาได้เร็วขึ้น
- ถ้ามีอาการปวดมาก ไข้สูง ปัสสาวะน้อยลงหรือปัสสาวะไม่ออก ควรรีบกลับไปพบแพทย์หรือไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
- หลังการรักษา และร่างกายเป็นปกติดีควรออกกำลังกายเป็นประจำ และสังเกตว่ามีเศษนิ่วหลุดออกมาพร้อมปัสสาวะบ้างหรือไม่


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่    075-312800,  075-450450-2 ต่อ 2117

แอดไลน์ โรงพยาบาลนครินทร์ @nakharinhospital หรือ คลิ๊ก

LINK ที่น่าสนใจ