คลินิคทันตกรรม

การให้บริการ

- ตรวจและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพช่องปากและฟัน

- ถอนฟัน

- อุดฟัน

- รักษารากฟัน

- ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก

- ทำครอบฟัน,สะพานฟัน

- ทำฟันปลอม ฐานพลาสติก ฐานโลหะ

- ผ่าฟันคุด

- จัดฟัน

- ฟอกสีฟัน,ฟอกฟันขาว

เวลาให้บริการ

ตามตารางเวรแต่ละเดือน

โทรสอบถามข้อมูลและนัดเวลารับบริการได้ที่ 075 – 312800 ต่อ2117


Cinque Terre

LINK ที่น่าสนใจ