Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap


Cinque Terre
การให้บริการ

plus  ตรวจและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพช่องปากและฟัน

plus  ถอนฟัน

plus  อุดฟัน

plus  รักษารากฟัน

plus  ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก

plus  ทำครอบฟัน,สะพานฟัน

plus  ทำฟันปลอม ฐานพลาสติก ฐานโลหะ

plus  ผ่าฟันคุด

plus  จัดฟัน

plus  ฟอกสีฟัน,ฟอกฟันขาว


เวลาให้บริการตามตรางเวรแต่ละเดือน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่    075-312800-6,  075-450450-2 ต่อ 1219

แอดไลน์ โรงพยาบาลนครินทร์ @nakharinhospital หรือ คลิ๊ก

LINK ที่น่าสนใจ


   โรงพยาบาลนครินทร์
  jingle   61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ
ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

  jingle   075-312800-6 , 075-450450-2