ห้องผ่าตัด

ห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน ทีมงานที่มีคุณภาพ

- มีทีมพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

- ห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย

- จำนวนห้องผ่าตัด 4 ห้อง ห้องส่องกล้อง 1ห้อง

- ให้บริการผ่าตัดทั่วไป ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผ่าตัดทางนรีเวชและศัลยกรรมผ่านกล้อง

- มีทีมแพทย์เฉพาะทาง วิสัญญีแพทย์ และทีมการพยาบาลที่มีประสบการณ์

- มีทีมการพยาบาล ICU ให้การดูแลสังเกตอาการหลังผ่าตัด จนกว่าท่านจะปลอดภัยจึงย้ายขึ้นห้องพัก

- มีทีมให้คำแนะนำก่อนการผ่าตัด และตรวจเยี่ยมหลังการผ่าตัด เพื่อลดความวิตกกังวล และการปฏิบัติตัว ที่ถูกต้อง

Cinque Terre

LINK ที่น่าสนใจ