เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง 64 สไลด์ (CT 64 Slices)

Cinque Terre

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง 64 Slices CT Scan เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย มีประสิทธิภาพด้วยความเร็วและความละเอียดสูง สามารถสร้างภาพได้ถึง 64 ภาพ ในครั้งเดียวของรอบการหมุนหรือสแกน (360 องศา) ด้วยความเร็วเพียง 0.4 วินาที ทำให้ได้ภาพถึงกว่า 2,000 ภาพ ส่งผลให้การตรวจมีความแม่นยำสูง โดยเฉพาะอวัยวะภายในที่มีการเคลื่อนไหวอย่าง เช่น หัวใจ ซึ่งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทั่วไปจะได้ภาพที่ไม่ชัดเจน แต่ด้วยเครื่องเครื่องดังกล่าวสามารถให้เกิดภาพที่ชัดเจน ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงทุกส่วนต่างๆของร่างกาย อาทิ เส้นเลือด เนื้อเยื่อ กระดูก หัวใจ หรือแม้แต่ท่อลมในบริเวณปอด ด้วยเหตุนี้เครื่องดังกล่าวจึงเอื้อประโยชน์ทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัยโรค และการวางแผนการรักษาให้ผู้รับการรักษาได้อย่าง ถูกต้องรวดเร็ว ไม่ต้องนอนพักและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

เปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม :075-312800 ต่อ 2115 ,2116

LINK ที่น่าสนใจ