jingle การตรวจรักษาโดยการส่องกล้อง Cinque Terre

 การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินหายใจส่วนต้น    (Bronchoscope )

      เป็นการตรวจโดยการใส่สายเล็กๆ ที่มีความยืดหยุ่นได้ เข้าไปทางจมูก หรือปากที่ปลายสายจะมีเลนส์ที่ขยายภาพได้ส่งภาพมาที่หน้าจอ

 ประโยชน์ของการตรวจ

- หาสาเหตุที่ทำให้เกิดหลอดลมอุดตัน หรือปอดแฟบ
- ดูว่ามีสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจหรือไม่ และนำสิ่งแปลกปลอมออก
- หาจุดเลือดออกกรณีไอออกมาเป็นเลือด เช่น วัณโรค หรือมะเร็งปอด
- ดูดเสมหะออกจากหลอดลมเพื่อส่งตรวจหรือตัดชิ้นเนื้อออกมาส่งตรวจเพื่อหาพยาธิสภาพของหลอดลม

 การเตรียมตัวก่อนรับการตรวจและขั้นตอนการตรวจ

- เข้ามาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนครินทร์
- กรณีแพ้ยา กินยาต้านการแข็งตัวของเลือด หรือยาควบคุมความดันโลหิตอยู่ให้แจ้งแพทย์ทราบ
- งดน้ำและอาหาร 6-8 ชั่วโมงก่อนตรวจ
- กรณีมีฟันปลอมที่ถอดได้ ให้ถอดออก
- ก่อนใส่สายเข้าทางจมูก หรือปาก จะมีการพ่นยาชาให้รู้สึกชาก่อน
- แพทย์จะใส่สายที่มีการหล่อลื่นยาชาที่ปลายสายเข้าไปตรวจดูหลอดลมถึงหลอดลมขั้วปอด
- กรณีพบเนื้องอก แพทย์อาจจะพิจารณาตัดชิ้นเนื้อออกมาส่งตรวจ
- หลังการตรวจจะให้นอนสังเกตอาการประมาณ 1 ชม.
- งดน้ำ งดอาหารจนรู้สึกว่าไม่มีอาการชาในคอ ถึงจิบน้ำและรับประทานอาหารได้


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่    075-312800,  075-450450-2 ต่อ 2117

แอดไลน์ โรงพยาบาลนครินทร์ @nakharinhospital หรือ คลิ๊ก

LINK ที่น่าสนใจ