ดิจิตอลแมมโมแกรม( Digital mammogram)

Cinque Terre

Digital mammogram เป็นเครื่องเอกซเรย์ชนิดพิเศษ ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับรังสีต่ำ สามารถแยกความแตกต่างของไขมันและเนื้อเยื่อชนิดต่างๆของเต้านมชัดเจน สามารถเห็นเนื้อเยื่อที่เป็นมะเร็ง ระยะเริ่มต้นได้เป็นอย่างดีเป็นเครื่องมือที่ให้ผลถูกต้อง และแม่นยำสูงถึง 90% และมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่อง Mammogram ที่ใช้ฟิล์ม

เปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม :075-312800 ต่อ 2115 ,2116

LINK ที่น่าสนใจ