Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap


            เป็นการใช้เข็มเจาะเพื่อดูดน้ำคร่ำที่อยู่รอบๆตัวทารก ประมาณ 20 ซีซี เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค หรือ ความผิดปกติของทารกที่อยู่ในครรภ์
อายุครรภ์ที่เหมาะสมในการตรวจ : ประมาณ 16 - 20 สัปดาห์

สตรีตั้งครรภ์ที่ควรเจาะและตรวจน้ำคร่ำ

- คุณแม่ตั้งครรภ์ที่อายุมากกว่า 35 ปี หรือมากกว่า

- ตรวจพบความพิการของทารกในครรภ์

- เคยคลอดบุตรที่มีโครโมโซมผิดปกติ

ประโยชน์ของการตรวจ

- เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซม โรคดาวน์ซินโดรม (โรคเอ๋อ)

- สามารถวินิจฉัยความผิดปกติโครงสร้างร่างกายทารก เช่น กระดูกสันหลังไม่ปิด ภาวะสมองไม่สมบูรณ์หรือไม่มีสมอง

- เพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อในน้ำคร่ำ

การเตรียมตัวก่อนตรวจ

- ไม่ต้องงดน้ำหรืออาหารก่อนตรวจ

- สวมชุดที่หลวม สามารถเปิดท้องน้อยได้สะดวก

- ก่อนเจาะ 3 - 4 ชั่วโมง ควรดื่มน้ำมากๆ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำคร่ำ

- ถ่ายปัสสาวะก่อนเจาะน้ำคร่ำ

- นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอวันก่อนมาตรวจ

** ใข้เวลาในการเจาะและนอนพักในโรงพยาบาลประมาณ 1 ชั่วโมง

** รอผลการตรวจประมาณ 1 เดือนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่    075-312800-6,  075-450450-2 ต่อ 1513

แอดไลน์ โรงพยาบาลนครินทร์ @nakharinhospital หรือ คลิ๊ก

LINK ที่น่าสนใจ


   โรงพยาบาลนครินทร์
  jingle   61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ
ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

  jingle   075-312800-6 , 075-450450-2