Cinque Terre

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

อโรคา ปรมา ลาภา” ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ คงไม่มีผู้ใดที่ไม่เห็นด้วยกับสัจธรรมในข้อนี้ อาการหลายอย่างที่เกิดขึ้นเรามักไม่ทราบว่าผิดปกติหรือรุนแรงขนาดไหน เนื่องจากโรคบางโรคมีอาการที่คล้ายคลึงกัน การวินิจฉัยโรคด้วยตนเองซึ่งกว่าจะทราบสาเหตุที่แท้จริง บางครั้งก็สายเกินกว่าจะเยียวยารักษาได้ การตรวจสุขภาพ ทำให้ทราบสิ่งผิดปกติที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ โดยที่ยังไม่ปรากฏอาการ ทำให้สามารถรักษาได้ทันท่วงที

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลนครินทร์ ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพของท่าน ที่นี่เราพร้อมบริการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ครบถ้วนและทันสมัย มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ให้คำปรึกษา สละเวลาเพียงน้อยนิดใส่ใจในสุขภาพของท่านกับเราในวันนี้

รายการตรวจสุขภาพตามแบบโรงพยาบาล

รายการตรวจแบบที่1 โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคู่รัก

- เป็นการจรวจร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับคู่รักที่กำลัง จะแต่งงาน และสำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์

รายการตรวจแบบที่ 2 โปรแกรมตรวจสุขภาพแบบพื้นฐาน

- เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี

- งดน้ำและอาหารก่อนตรวจ 6-8 ชั่วโมง

- ทราบผลภายใน 2 ชั่วโมง

รายการตรวจแบบที่ 3 โปรแกรมตรวจสุขภาพ สมรรถภาพทั่วไปของร่างกาย

- การตรวจสุขภาพเพื่อให้ทราบถึงสมรรถภาพทั่วไปของร่างกาย

- เหมาะสำหรับผุ้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป

- งดน้ำและอาหารก่อนตรวจ 6-8 ชั่วโมง ก่อนตรวจ

- ทราบผลภายใน 3 ชั่วโมง

รายการตรวจแบบที่ 4 โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง

- สำหรับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคมะเร็ง นักบริหารที่มีความรับผิดชอบสูง

- เหมาะสำหรับผุ้ที่มีอายุ 45ปีขึ้นไป

- งดน้ำและอาหารก่อนตรวจ 6-8 ชั่วโมง ก่อนตรวจ

- ทราบผลภายใน 3-4 ชั่วโมง

บริการตรวจสุขภาพอื่นๆ

- ตรวจสุขภาพหน่วยงาน องค์กร โดยรายการตรวจที่เหมาะสมกับอาชีพ และอายุ

- ตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิตตามแบบที่บริษัทกำหนด

- ตรวจสุขภาพเพื่อเข้าทำงานใหม่ หรือเพื่อการศึกษาต่อ

- ตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่

- ตรวจสุขภาพสำหรับเจ้าของกิจการฟาร์มปศุสัตว์

มีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ให้การดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพพนักงาน
หน่วยงานองค์กรที่ตรวจเป็นหมู่คณะ ทางโรงพยาบาลมีบริการเจาะเลือดให้ถึงที่ทำงานของท่าน

ให้บริการทุกวัน เวลา 7.30-19.30 น.

สอบถามข้อมูล และนัดคิวการให้บริการได้ที่ 075-312800 ต่อ1107 หรือ2117

LINK ที่น่าสนใจ