Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap


Cinque Terre
        การตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เป็นการประเมินภาวะของสุขภาพของตนเอง เพื่อค้นหาความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ
ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนเพื่อป้องกันการเกิดโรครวมถึงการปฏิบัติตัว เช่น การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย 
การป้องกันในด้านอื่นๆ เช่น การรับวัคซีน การตรวจสุขภาพหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นเราจะสามารถพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเพื่อทำการวางแผนในการรักษาและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการวางแผนในการป้องกันโรค
สำหรับครอบครัวและคนใกล้ชิด

        ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลนครินทร์พร้อมให้บริการแนะนำ ปรึกษา ทุกปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมดูแลและตรวจสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลและนอกสถานที่ โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอาชีวเวชศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพและบุคลากรที่มีคุณภาพ

heart  การบริการ

- วางแผนตรวจสุขภาพ บุคคล หน่วยงาน และองค์กร ตามความเสี่ยง
- ให้คำปรึกษาด้านอาชีวเวชศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานและโรงงาน
- ประเมินและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งก่อนเข้าทำงาน ระหว่างการทำงาน และประเมินภาวะสุขภาพหลังการเจ็บป่วย
  ก่อนกลับมาทำงาน ให้หน่วยงาน องค์กร พนักงานที่ปฏิบัติงานนอกชายฝั่งทะเล และแท่นขุดเจาะน้ำมัน
- รับรองผลตรวจสุขภาพเพื่อศึกษาต่อ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ประเมินความพร้อมผู้ปฏิบัติงานก่อนลงทำงานในพื้นที่อับอากาศ


heart  รายการตรวจสุขภาพ

heart  รายการตรวจแบบที่1 โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคู่รัก

- เป็นการตรวจร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับคู่รักที่กำลังจะแต่งงาน และสำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์

heart  รายการตรวจแบบที่ 2 โปรแกรมตรวจสุขภาพแบบพื้นฐาน

- เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี

- งดน้ำและอาหารก่อนตรวจ 6-8 ชั่วโมง

- ทราบผลภายใน 2 ชั่วโมง

heart  รายการตรวจแบบที่ 3 โปรแกรมตรวจสุขภาพ สมรรถภาพทั่วไปของร่างกาย

- การตรวจสุขภาพเพื่อให้ทราบถึงสมรรถภาพทั่วไปของร่างกาย

- เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป

- งดน้ำและอาหารก่อนตรวจ 6-8 ชั่วโมง

- ทราบผลภายใน 3 ชั่วโมง

heart  รายการตรวจแบบที่ 4 โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง

- สำหรับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคมะเร็ง นักบริหารที่มีความรับผิดชอบสูง

- เหมาะสำหรับผุ้ที่มีอายุ 45ปีขึ้นไป

- งดน้ำและอาหารก่อนตรวจ 6-8 ชั่วโมง

- ทราบผลภายใน 3-4 ชั่วโมง

heart  บริการตรวจสุขภาพอื่นๆ

- ตรวจสุขภาพหน่วยงาน องค์กร โดยรายการตรวจที่เหมาะสมกับอาชีพ และอายุ

- ตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิตตามแบบที่บริษัทกำหนด

- ตรวจสุขภาพเพื่อเข้าทำงานใหม่ หรือเพื่อการศึกษาต่อ

- ตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่

- ตรวจสุขภาพสำหรับเจ้าของกิจการฟาร์มปศุสัตว์

heart  อุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ศูนย์สุขภาพ

        heart  เครื่องตรวจความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
             ( Cardio Ankle Vascular index และAnkle - Brachial Index : CAVI-ABI )

        heart  เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะพัก
              (Elektrokardiogram หรือ Electrocardiogram : EKG)

        heart  การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
             (Exercise stress test : EST)

        heart  การตรวจสมรรถภาพปอด
              (Pulmonary Function Test : PFT)

        plus  เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพการมองเห็นทางอาชีวอนามัย
              ( Occupational Vision Tester )

        plus  การตรวจสมรรถภาพการได้ยินในผู้ใหญ่
              (Audiography )

        plus  การตรวจการได้ยินในทารกแรกเกิด
             (Otoacoustic emission : OAE)

        plus  การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก
             ( Bone Mineral Density : BMD)Card image cap

ศูนย์สุขภาพให้บริการทุกวัน เวลา 7.30-19.30 น.
สอบถามข้อมูลและนัดคิวการให้บริการล่วงหน้าได้ที่
075-312800-6,  075-450450-2 ต่อ1107 ,1113,1116 หรือ 2117

แอดไลน์ โรงพยาบาลนครินทร์ @nakharinhospital หรือ คลิ๊ก

LINK ที่น่าสนใจ