Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image capร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมกราคม   2565
1.พยาบาลวิชาชีพ                                   12  อัตรา
2.ผู้ช่วยเภสัชกร                                      2  อัตรา
3.เภสัชกร                                              2  อัตรา
4.พนักงานยานยนต์                                  2  อัตรา
5.พนักงานจัดซื้อ                                      1  อัตรา
6.พนักงานการเงิน                                     3  อัตรา
7.พนักงานแม่บ้าน                                      1  อัตรา
8.พนักงานบุคคล                                       1  อัตรา


Download ใบสมัคร

LINK ที่น่าสนใจ


   โรงพยาบาลนครินทร์
  jingle   61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ
ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

  jingle   075-312800-6 , 075-450450-2