Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image capร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนพฤษภาคม   2565
ส่วนงานวิชาชีพ                                                                            
1.พยาบาลวิชาชีพ (fulltime-partime)                                                    หลายอัตรา
        - แผนกผู้ป่วยนอก (OPD)                                                                               
   - แผนกผู้ป่วยใน (IPD)                                                                               
 - แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)                                                                      
    - แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU)                                                                             
2.เภสัชกร                                                                                        3  อัตรา
3.ผู้ช่วยพยาบาล                                                                            หลายอัตรา

ส่วนงาน Support                                                                            
1.หัวหน้าแผนกบัญชี                                                                             1  อัตรา
2.พนักงานคลังยา                                                                                1  อัตรา
3.พนักงานยานยนต์                                                                              1  อัตรา
4.พนักงานบุคคล                                                                                 1  อัตรา
5.พนักงานแม่บ้าน                                                                                1  อัตรา
6.พนักงานผ้า                                                                                     1  อัตรา
7.พนักงานบริการ(จำหน่ายคูปอง)                                                            1  อัตรา
8.พนักงานสื่อสารการตลาด                                                                   1  อัตรา
9.ผู้ช่วยเภสัชกร                                                                                  3  อัตรา
Download ใบสมัคร

LINK ที่น่าสนใจ


   โรงพยาบาลนครินทร์
  jingle   61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ
ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

  jingle   075-312800-6 , 075-450450-2