Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image capร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนกรกฎาคม   2564
1.พยาบาลวิชาชีพ                                   7  อัตรา
2.ผู้ช่วยเภสัชกร                                      7  อัตรา
3.พนักงานการเงิน                                   1  อัตรา
4.เภสัชกร                                             1  อัตรา
5.พนักงานผ้า                                         1  อัตรา


Download ใบสมัคร

LINK ที่น่าสนใจ


   โรงพยาบาลนครินทร์
  jingle   61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ
ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

  jingle   075-312800-6 , 075-450450-2