Cinque Terre

ศูนย์กายภาพบำบัด โรงพยาบาลนครินทร์ พร้อมให้การดูแลผู้ป่วย


ผู้ป่วยอัมพาตหน้าครึ่งซีก

ระบบประสาท ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต

ระบบกระดูก ข้อต่อ ผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อติด ข้ออักเสบ ข้อเสื่อม ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มช่วงการเคลื่อนไหว

ระบบกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยที่มีปัญหาปวดคอ ปวดหลัง และผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านกระดูกสันหลัง

ระบบกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยที่มีอาการปวดจากกล้ามเนื้ออักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง ปวดจากกล้ามเนื้อยึดเกร็ง

การฟื้นฟูหลังการผ่าตัดกระดูกคอ กระดูกสันหลัง ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก

การแนะนำการดูแลตัวเอง การออกกำลังกายที่เหมาะสมต่อพยาธิสภาพของผู้ป่วย

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่าง ๆ ผู้ป่วยจากโรคต่างๆ ผู้ป่วยนอนรักษาบนเตียงเป็นเวลานาน - ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคข้อยึดติด แผลกดทับ การลีบเล็กของกล้ามเนื้อแขน ขา หรือโรคระบบทางเดินหายใจและปอด

การจัดหา และใส่กายอุปกรณ์เสริมต่างๆ

การให้การรักษาทางแผนกกายภาพบำบัดโดยวิธี

การรักษาด้วยความร้อนประเภทต่างๆ เช่น การวางแผ่นประคบ การรักษาด้วยขี้ผึ้งพาราฟิน เครื่องมือให้ความร้อนลึกด้วยคลื่นเสียงอัลตราซาวน์ (Ultrasound) หรือ เครื่องให้ความร้อนลึกชนิดใช้ไฟฟ้าคลื่นสั้น (Short wave diathermy)

การรักษาโดยการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าชนิดต่างๆ

การรักษาโดยการดึงหลัง ดึงคอ ด้วยเครื่องดึงคอดึงหลัง (Traction)

การฝึกเดินโดยเครื่องช่วยเดินต่างๆ เช่น บาร์คู่ขนาน ไม้ค้ำยัน ไม้เท้า เครื่องช่วยเดิน 4 ขา

การฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต

การออกกำลังกายเพื่อการรักษา

การจัด ดัด ดึง ข้อต่อ

การนวดเพื่อรักษา เป็นการนวดเพื่อลดจุดกดเจ็บของร่างกาย

การฝึกการหายใจ การเคาะปอด เพื่อช่วยระบายเสมหะ


เปิดบริการจันทร์-อาทิตย์

ติดต่อสอบถามหรือนัดหมายได้ที่ 075312800 ต่อ 1201,1202

LINK ที่น่าสนใจ