Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap


Cinque Terre

        แผนกกายภาพบำบัดโรงพยาบาลนครินทร์ พร้อมให้บริการดูแลให้คำปรึกษา การป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ป้องกันสมรรถภาพ
ร่างกายที่ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยทีมนักกายภาพบำบัดทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกรวมถึงให้บริการในการจัดหาและใส่อุปกรณ์เสริมทางกายภาพบำบัด


 การให้บริการ  

- การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยอัมพาตหน้าครึ่งซีก

- การฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต

- การฟื้นฟูสมรรถภาพของระบบประสาท ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต

- การฟื้นฟูระบบกระดูก ข้อต่อ ผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อติด ข้ออักเสบ ข้อเสื่อม ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ หรือเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มช่วงการเคลื่อนไหว

- การฟื้นฟูระบบกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยที่มีปัญหาปวดคอ ปวดหลัง และผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านกระดูกสันหลัง

- การฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยที่มีอาการปวดจากกล้ามเนื้ออักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง ปวดจากกล้ามเนื้อยึดเกร็ง

- การฟื้นฟูหลังการผ่าตัดกระดูกคอ กระดูกสันหลัง ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก

- การแนะนำการดูแลตัวเอง การออกกำลังกายที่เหมาะสมต่อพยาธิสภาพของผู้ป่วย

- ภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่างๆ ผู้ป่วยจากโรคต่างๆ ผู้ป่วยนอนรักษาบนเตียงเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคข้อยึดติด แผลกดทับ การลีบเล็กของกล้ามเนื้อแขน ขา หรือโรคระบบทางเดินหายใจและปอด

- การจัดหาและใส่กายอุปกรณ์เสริมต่างๆ

- การให้การรักษาทางแผนกกายภาพบำบัดโดยวิธี การรักษาด้วยความร้อนประเภทต่างๆ เช่น การวางแผ่นประคบ การรักษาด้วยขี้ผึ้งพาราฟิน เครื่องมือให้ความร้อนลึกด้วยคลื่นเสียงอัลตราซาวด์ (Ultrasound) หรือ เครื่องให้ความร้อนลึกชนิดใช้ไฟฟ้าคลื่นสั้น (Short wave diathermy)

- การรักษาโดยการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าชนิดต่างๆ

- การรักษาโดยการดึงหลัง ดึงคอ ด้วยเครื่องดึงคอดึงหลัง (Traction)

- การฝึกเดินโดยเครื่องช่วยเดินต่างๆ เช่น บาร์คู่ขนาน ไม้ค้ำยัน ไม้เท้า เครื่องช่วยเดิน 4 ขา

- การออกกำลังกายเพื่อการรักษา

- การจัด ดัด ดึง ข้อต่อ

- การนวดเพื่อรักษา เป็นการนวดเพื่อลดจุดกดเจ็บของร่างกาย

- การฝึกการหายใจ การเคาะปอด เพื่อช่วยระบายเสมหะ

- การรักษาท่อน้ำนมอุดตันในคุณแม่หลังคลอด

 อุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ แผนกกายภาพบำบัด  

- การบำบัดรักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound)

- เครื่องดึงคอและหลัง (Traction)

- เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical stimulator)

- เครื่องให้ความร้อนลึกชนิดคลื่นสั้น (Short wave diathermy)

- เตียงไฟฟ้า เพื่อฝึกยืน (Tilt table)

- การประคบด้วยความร้อนและความเย็น

- การออกกำลังกายด้วยการการถีบจักรยาน

- การออกกำลังกล้ามเนื้อ


Image

แผนกกายภาพบำบัด เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - อาทิตย์
สอบถามข้อมูลและนัดคิวการให้บริการล่วงหน้า ได้ที่    075-312800-6,  075-450450-2 ต่อ 1201, 1202

แอดไลน์ โรงพยาบาลนครินทร์ @nakharinhospital หรือ คลิ๊ก

LINK ที่น่าสนใจ


   โรงพยาบาลนครินทร์
  jingle   61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ
ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

  jingle   075-312800-6 , 075-450450-2