ห้องบริบาลทารก

ทารกหลังคลอด ที่คุณแม่หรือครอบครัว ยังไม่พร้อมที่จะดูแลเอง ทางโรงพยาบาลจะจัดทีมการพยาบาล ไว้คอยดูแลใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคุณแม่จะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่

- เป็นห้องสะอาด กำหนดบุคคลที่จะเข้าเยี่ยม

- มีเสื้อผ้า อุปกรณ์ของใช้สำหรับทารกให้ครบ

- มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องใช้กรณีที่ทารก มีความผิดปกติ เช่นตัวเหลือง , ตู้ควบคุมอุณหภูมิทารก

- ทีมการพยาบาลนำทารกไปดูดนมแม่ตามเวลา

- มีพยาบาลให้คำแนะนำในการอาบน้ำทารก การดูแลให้นมแม่ การดูแลทารกทั่วไป และการสังเกตอาการผิดปกติ

ให้ความไว้วางใจทีมการพยาบาลโรงพยาบาลนครินทร์ดูแลลูกของท่าน

Cinque Terre

LINK ที่น่าสนใจ