ศูนย์บริการสลายนิ่ว (ESWL)

ปัจจุบันการสลายนิ่วโดยการใช้พลังงานจากภายนอก เป็นคลื่นพลังงาน SHOCK WAVE เข้าไปกระแทกให้ก้อนนิ่วแตก และสลายตัวขับออกมาพร้อมปัสสาวะ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 ชั่งโมง ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล แต่ในกรณีที่เป็นก้อนนิ่วขนาดใหญ่ อาจจะต้องเพิ่มจำนวนครั้งในการสลายนิ่วซ้ำข้อบ่งชี้ในการสลายนิ่ว

* นิ่วในท่อไต ขนาดไม่ควรเกิน 1.5 เซนติเมตร นิ่วในไตขนาดไม่ควรเกิน 2 เซนติเมตร

* ไตข้างที่มีนิ่วยังทำงานได้ดี เพราะจะได้ขับนิ่วออกมากับน้ำปัสสาวะ

ข้อดี

ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

ไม่มีบาดแผล

ประหยัดต่าใช้จ่าย

มีแพทย์เฉพาะทางให้คำปรึกษา เพื่อเข้ารับการสลายนิ่วได้ที่โรงพยาบาลนครินทร์

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 075-31800 ต่อ 1111

LINK ที่น่าสนใจ