อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ (Ultrasound 4 D)

Cinque Terre

Ultrasound (เครื่องตรวจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง)อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ (Ultrasound 4 D) เป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงในการตรวจโดยอาศัยหลักการดูดซับและสะท้อนของคลื่นเสียงที่ต่างกันของ อวัยวะแต่ละชนิดผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์และปรากฏภาพบนจอ เป็นการตรวจดูความผิดปกติของอวัยวะในช่องท้องทั้งส่วนบน ส่วนล่าง ไต ต่อมไทรอยด์ ก้อนเต้านม ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้จากการเอกซเรย์ปกติ และการตรวจความสมบรูณ์ของเด็กในครรภ์, มดลูก และรังไข่

เปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม :075-312800 ต่อ 2115 ,2116

LINK ที่น่าสนใจ